درباره‌ی ما

تیم توسعه اپلیکیشن کتاب آبی با هدف بهبود مهارت زبان و به طور خاص تر افزایش نمره تافل زبان آموزان تصمیم به ساخت کتاب آبی گرفت تا این فرایند بعضا دشوار را قدری تسهیل کنیم. و سردرگمی برای مطالعه واژگان جدید را با ارائه یک مجصول کامل از بین ببریم و با اطمینان بگوییم که به هیچ منبع دیگری برای مطالعه آزمون تافل نیاز ندارید.
اين تيم متشكل از اساتيد مجرب آموزشگاه زروان مهر تيم توسعه متشكل از داشجويان دانشگاه هاي برتر كشور مي باشد.